fb

Konsultacja ogólnolekarska w chorobach infekcyjnych, bólach pleców i innych

konsultacja ogólna

Konsultacja lekarska online z możliwością wystawienia e-recepty oraz e-zwolnienia (e-ZLA) w przypadku chorób infekcyjnych górnych dróg oddechowych, układu moczowego, zaostrzenia sezonowych alergii, bólach pleców.


Cena konsultacji: 99 zł
Czas realizacji: ok. 3 godz.

W obecnym stanie prawnym lekarz może wystawić zaświadczenie o niezdolności do pracy (zwolnienie lekarskie) „po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego” (rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy). Jednocześnie w 2015 roku (ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia) dopuszczono wykonywanie obowiązków lekarskich, w tym związanych z orzekaniem o zdolności do pracy, „za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności”. Mając na uwadze wszystkie te przepisy, dopuszczalne jest zdalne wystawianie zwolnień lekarskich.
Od 1 grudnia 2018 roku w Polsce obowiązkowe jest wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Zwolnienia te wystawiane są przez lekarza bezpośrednio za pomocą udostępnionej przez ZUS platformy lub za pomocą aplikacji gabinetowych. E-ZLA są wysyłane do ZUS i pracodawcy – pacjent nie musi zanosić papierowej kopii zwolnienia do zakładu pracy. Wyjątkiem są osoby, które pracują za granicą. Ci pacjenci dostaną skan wydrukowanego i podpisanego zwolnienia – muszą je okazać u zagranicznego pracodawcy.

Jak działa przychodnia online?

Wybierz i opłać konsultację.

W e-mailu z potwierdzeniem zamówienia konsultacji otrzymasz link do formularza z wywiadem zdrowotnym, który musisz jak najszybciej wypełnić i odesłać.

Odbierz SMS z e-receptą.

Jeśli nie stwierdzimy przeciwwskazań zdrowotnych, na Twój telefon zostanie przesłany kod do e-recepty, którą możesz zrealizować w każdej aptece w Polsce. Zwolnienie e-ZLA wysyłane jest bezpośrednio do ZUS.

Wykup lek w aptece.

W każdej aptece w Polsce możesz zrealizować e-receptę, podając swój PESEL i 4-cyfrowy kod otrzymany SMS-em. the benefit.